top of page

Hoe het spel hernemen?

De ene keer een directe vrijschop, dan weer een indirecte vrijschop of een scheidsrechtersbal. Zelfs de meest ervaren scheidsrechters vergissen zich soms. Dankzij een handig schema hopen wij dat jullie je nog beter kunnen voorbereiden op het theoretisch examen.

Als jullie hier klikken, dan kan je alvast beginnen.

bottom of page